தேர்ந்தெடுத்த இடம் : Gujarat Gandhinagar

Sardar Malik Road

மேலும் தகவல் பெறுவதற்கு அழையுங்கள்' 9072 330044

Normal Delivery Timing

 • Monday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 4 PM To 6 PM
 • Tuesday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 4 PM To 6 PM
 • Wednesday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 4 PM To 6 PM
 • Thursday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 4 PM To 6 PM
 • Friday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 4 PM To 6 PM
 • Saturday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 4 PM To 6 PM
 • Sunday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 4 PM To 6 PM

மன்னிக்கவும் ..! தற்போது, நாங்கள் விநியோக நிலையங்களின் இந்தியா முழுவதும் இந்த பகுதியில் இல்லை, நாங்கள் எங்கள் பிணைய வேகமாக விரிவடைந்து கொள்கிறோம், நீங்கள் இந்த பகுதியில் விரைவில் விநியோக எதிர்பார்க்க முடியும்.

தொடங்குவதில் ஆஃபர்

வெறும் ரூ .1 க்கு 'ருசியான கோழி பிரியாணி *

(For Orders Above Rs.250/-)
கிளிக் டு புக் * Terms & conditions apply
* Terms & conditions apply