தேர்ந்தெடுத்த இடம் : Kerala Palakkad

மன்னிக்கவும் ..! தற்போது, நாங்கள் விநியோக நிலையங்களின் இந்தியா முழுவதும் அனைத்து பகுதியில் இல்லை, நாங்கள் விரைவில் இந்த பகுதியில் விரிவடைந்து எங்கள் பிணைய வேகமாக, நீங்கள் விநியோக எதிர்பார்க்க முடியும்.
மற்ற லல்லபீ நடவடிக்கைகள் ஆராய மீண்டும்பார்வையிடவும்

மன்னிக்கவும் ..! தற்போது, நாங்கள் விநியோக நிலையங்களின் இந்தியா முழுவதும் இந்த பகுதியில் இல்லை, நாங்கள் எங்கள் பிணைய வேகமாக விரிவடைந்து கொள்கிறோம், நீங்கள் இந்த பகுதியில் விரைவில் விநியோக எதிர்பார்க்க முடியும்.

தொடங்குவதில் ஆஃபர்

வெறும் ரூ .1 க்கு 'ருசியான கோழி பிரியாணி *

(For Orders Above Rs.250/-)
கிளிக் டு புக் * Terms & conditions apply
* Terms & conditions apply