ఎంచుకున్న ప్రదేశం : Tamil Nadu Vellore

Balaji Nagar

మరింత సమాచారం కోసం కాల్ చేయండి 9072 330044

Normal Delivery Timing

 • Monday
  Breakfast: 9 AM To 11 AM
  Lunch: 1 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
 • Tuesday
  Breakfast: 9 AM To 11 AM
  Lunch: 1 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
 • Wednesday
  Breakfast: 9 AM To 11 AM
  Lunch: 1 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
 • Thursday
  Breakfast: 9 AM To 11 AM
  Lunch: 1 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
 • Friday
  Breakfast: 9 AM To 11 AM
  Lunch: 1 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
 • Saturday
  Breakfast: 9 AM To 11 AM
  Lunch: 1 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
 • Sunday
  Breakfast: 9 AM To 11 AM
  Lunch: 1 PM To 3 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM

క్షమించాలి ..! ప్రస్తుతం, మాకు ఈ ఏరియా నందు డెలివరీ సౌకర్యం లేదు. మేము భారతదేశ వ్యాప్తంగా మాయొక్క సేవలను విస్తరిస్తున్నాము. త్వరలోనే మీరు ఈ ఏరియాలో మాయొక్క సెర్వీసులను ఆశించవచ్చు.

ఆఫర్ ప్రారంభిస్తునాము

జస్ట్ రూ .1 రుచికరమైన చికెన్ బిర్యాని

(For Orders Above Rs.250/-)
క్లిక్ టు బుక్ * Terms & conditions apply
* Terms & conditions apply