Selected : Kerala Kasargod

Normal Delivery Timing

 • Monday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Tuesday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Wednesday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Thursday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Friday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Saturday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Sunday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM

மன்னிக்கவும் ..! தற்போது, நாங்கள் விநியோக நிலையங்களின் இந்தியா முழுவதும் இந்த பகுதியில் இல்லை, நாங்கள் எங்கள் பிணைய வேகமாக விரிவடைந்து கொள்கிறோம், நீங்கள் இந்த பகுதியில் விரைவில் விநியோக எதிர்பார்க்க முடியும்.

தொடங்குவதில் ஆஃபர்

()
கிளிக் டு புக் * Terms & conditions apply
* Terms & conditions apply