Selected : Kerala Kasargod

Normal Delivery Timing

 • Monday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Tuesday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Wednesday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Thursday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Friday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Saturday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
 • Sunday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM

క్షమించాలి ..! ప్రస్తుతం, మాకు ఈ ఏరియా నందు డెలివరీ సౌకర్యం లేదు. మేము భారతదేశ వ్యాప్తంగా మాయొక్క సేవలను విస్తరిస్తున్నాము. త్వరలోనే మీరు ఈ ఏరియాలో మాయొక్క సెర్వీసులను ఆశించవచ్చు.

ఆఫర్ ప్రారంభిస్తునాము

()
క్లిక్ టు బుక్ * Terms & conditions apply
* Terms & conditions apply