தேர்ந்தெடுத்த இடம் : Kerala Ernakulam

Kurichilakodu

Normal Delivery Timing

 • Monday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Tuesday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Wednesday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Thursday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Friday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Saturday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM

மன்னிக்கவும் ..! தற்போது, நாங்கள் விநியோக நிலையங்களின் இந்தியா முழுவதும் இந்த பகுதியில் இல்லை, நாங்கள் எங்கள் பிணைய வேகமாக விரிவடைந்து கொள்கிறோம், நீங்கள் இந்த பகுதியில் விரைவில் விநியோக எதிர்பார்க்க முடியும்.

தொடங்குவதில் ஆஃபர்

வெறும் ரூ .1 க்கு 'ருசியான கோழி பிரியாணி *

(For Orders Above Rs.250/-)
கிளிக் டு புக் * Terms & conditions apply
* Terms & conditions apply