ఎంచుకున్న ప్రదేశం : Kerala Ernakulam

Kurichilakodu

Normal Delivery Timing

 • Monday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Tuesday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Wednesday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Thursday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Friday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM
 • Saturday
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 7 PM To 9 PM

క్షమించాలి ..! ప్రస్తుతం, మాకు ఈ ఏరియా నందు డెలివరీ సౌకర్యం లేదు. మేము భారతదేశ వ్యాప్తంగా మాయొక్క సేవలను విస్తరిస్తున్నాము. త్వరలోనే మీరు ఈ ఏరియాలో మాయొక్క సెర్వీసులను ఆశించవచ్చు.

ఆఫర్ ప్రారంభిస్తునాము

జస్ట్ రూ .1 రుచికరమైన చికెన్ బిర్యాని

(For Orders Above Rs.250/-)
క్లిక్ టు బుక్ * Terms & conditions apply
* Terms & conditions apply